Lista kluczowych funkcji

 • Filtrowanie niebezpiecznych stron internetowych
  w oparciu o aktualizowaną na bieżąco bazę danych adresów oraz słów kluczowych.
 • Możliwość zablokowania serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram itp.).
 • Skutecznie filtrowanie stron zaszyfrowanych SSL (YouTube, Google, Facebook itp.).
 • Aplikacja kontroluje działanie wyszukiwarek internetowych, m.in. umożliwia zablokowanie wyszukiwania obrazków/zdjęć.
 • Baza stron jest podzielona na kategorie. Wybór, które
  z nich będą blokowane, leży w gestii nauczyciela - np.
  w szkole podstawowej restrykcje powinny być większe (więcej kategorii będzie blokowanych) niż w liceum.
 • Baza stron jest automatycznie aktualizowana przez Internet.
 • Użytkownik ma możliwość dodawania własnych stron blokowanych oraz słów kluczowych.
 • Użytkownik ma możliwość dodawania własnych stron blokowanych oraz słów kluczowych.
 • Umożliwia zdalny podgląd ekranów uczniowskich.
 • Działanie aplikacji nie jest ograniczone do sieci lokalnej - większość funkcji można wykonać z dowolnego stanowiska. Jest to szczególnie przydatne w większych szkołach,
  w których działa kilka sieci lokalnych. Szkolny informatyk może zarządzać kilkoma pracowniami z jednego miejsca.
 • Aplikacja przechowuje i udostępnia historię zablokowanych oraz przeglądanych stron.
 • OpiekunWEB tworzy statystyki czasu przebywania na stronach internetowych oraz korzystania z aplikacji Windows.
 • Funkcja zdalnego pulpitu, czyli możliwość zdalnej pracy na komputerze uczniowskim, z poziomu komputera nauczyciela
 • Program działa na systemach Windows: XP*, Vista, Windows 7, 8 oraz Windows 10

       * na Windows XP działa  starsza wersja - OpiekunWEB 4

System OpiekunWEB

OpiekunWEB jest sukcesorem popularnych programów: Opiekuna Ucznia oraz OpiekunNET. Łączy w sobie zalety obu tych programów: prostota obsługi oraz zaawansowane funkcje zarządzania. OpiekunWEB został napisany od podstaw na podstawie doświadczeń, które wynieśliśmy z poprzednich wersji oraz uwag i oczekiwań użytkowników.

Podstawową zmianą jest to, że OpiekunWEB nie jest pojedynczym programem, lecz ekosystemem składającym się z wielu programów oraz usług współpracujących ze sobą, w celu jak najlepszego zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Ekosystem ten przedstawiony jest na poniższej ilustracji:

Ekosystem

Jak widać, składa się on z trzech elementów: części serwerowej, oprogramowania działającego w szkole oraz aplikacji webowej, dostępnej z każdego komputera z dostępem do Internetu.

Konsola nauczycielska - zrzuty

Narzędzia
Na tej zakładce dostępne są następujące narzędzia:

 • Zdalna aktualizacja agentów,
 • Włączenie zdalnego pulpitu na wskazanej maszynie,
 • Wysyłanie komunikatów tekstowych do wskazanych komputerów,
 • Menadżer plików umożliwiający zarządzanie plikami na wskazanym komputerze oraz przesyłanie do/od niego plików,
 • Dystrybucja plików umożliwia wysyłanie wskazanych plików/katalogów do wielu komputerów jednocześnie,
 • Włączanie, wyłączanie i resetowanie zdalnego komputera,
 • Zdalne zalogowanie i wylogowanie użytkownika.

 

Kontrola dostępu

Na tej zakładce możemy:

 • Zmienić dostęp do Internetu - w szczególności zablokować go,
 • Zablokować klawiaturę komputera/komputerów,
 • Zablokować komputery (klawiaturę i mysz) - przydatne, jeśli chcemy, by uczniowie zaprzestali interakcji
  z maszynami i skupili się na tym, co mamy do powiedzenia,
 • Na zakładce tej możemy otworzyć podgląd pojedynczego ekranu,
 • Dostępna jest tutaj historia przeglądanych/zablokowanych stron.

Procesy

Na tej zakładce możemy przeglądać, uruchamiać
i zatrzymywać procesy (programy) na komputerach uczniowskich.


Konfiguracja

Zakładka udostępnia opcje konfiguracyjne:

 • Grupowanie zarządzanych komputerów - wygodne rozwiązanie szczególnie, jeśli mamy kilka pracowni
  w szkole,
 • Zarządzanie kategoriami stron internetowych - ustalenie, które z nich będą blokowane, tworzenie własnych kategorii,
 • Zarządzanie użytkownikami programu, nadawanie im uprawnień,
 • Sekcja Wygląd umożliwia zmianę szaty graficznej aplikacji oraz zmianę rozmiaru używanych w niej czcionek,
 • Możemy sprawdzić podstawowe dane zarządzanych komputerów, takie jak: adres IP, typ procesora, karta graficzna itp.,
 • Ostatni widok - diagnostyczny - umożliwia weryfikację komunikacji między naszą konsolą a komputerem zarządzanym.

Aplikacja webowa

W skład OpiekunaWEB wchodzi aplikacja uruchamiana
w przeglądarce.
Dzięki niej, można dokonać zmiany podstawowych ustawień (np. dodać blokowaną stronę, zmienić parametry wyszukiwarek) oraz przejrzeć listę stron odwiedzonych przez uczniów.

Aplikacja może być otwarta na dowolnym komputerze
z dostępem do Internetu


Instrukcja obsługi

Jeśli chcesz poznać jeszcze więcej szczegółów dotyczących systemu OpiekunWeb, zajrzyj na stronę zawierającą instrukcję obsługi programu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ