Procedura rejestracji programu Opiekun Ucznia


        Ta informacja dotyczy sposobu aktualizacji programu Opiekun Ucznia w Internecie. Informacje o innym naszym produkcie OpiekunNET - znajdują się na osobnej stronie.

Jeśli na komputerach pojawia się informacja o wygaśnięciu licencji lub podobna, to należy wpisać do programu Opiekun Ucznia klucz rejestracyjny podany na fakturze prolongaty.

 

Aby zarejestrować Opiekuna należy:

1. Przygotować klucz rejestracyjny programu

Klucz rejestracyjny  znajduje się na fakturze VAT za prolongatę abonamentu (w  polu uwagi). W przypadku trudności z odszukanie klucza rejestracyjnego prosimy o kontakt z SoftStory. Klucz rejestracyjny programu znajduje się również na licencji, która została przysłana wraz z fakturą zakupu programu.
Uwaga: Licencja w pracowniach z Ministerstwa, może zawierać klucz ministerialny (należący do Ministerstwa Edukacji). Jest on zazwyczaj wystawiony na znaczną liczbę stanowisk. W takim wypadku prosimy o kontakt z SoftStory w celu uzyskania indywidualnego klucza Szkoły.

2. Należy uruchomić komputer i zalogować się jako administrator domeny lub komputera lokalnego.

Uwaga - informacja dla pracowni przekazanych w 2008 roku

Do komputerów uczniów należy logować się jako operator. Użytkownik ten jednak nie ma możliwości łączenia się z Internetem. Aby to zmienić należy dodać użytkownika operator do użytkowników Internetu. Niektóre z pracowni posiadają mechanizm ochrony dysku Intel PAT. Po rejestracji Opiekuna należy zapisać zmiany na dysku

 

Uwaga - w komputerach pracowni bibliotecznych ICIM, znajduje się rozwiązanie ochrony dysku, którego obsłudze poświęcona jest osobna strona internetowa: ochrona dysku w pracowni ICIM Przed kontynuowaniem tej procedury, proszę zapoznać się z treścią powyższej strony jeśli dokonują Państwo rejestracji Opiekuna w pracowni bibliotecznej ICIM.

 

3. Uruchomić program Opiekun Ucznia.

 • W pracowni posiadającej wersja instalowana w pracowniach finansowanych z EFS) operację rejestracji należy przeprowadzić na każdym z komputerów w pracowni.

   

  Aby uruchomić programu Opiekuna Ucznia:

  • Należy kliknąć: Menu Start -> Programy -> Opiekun -> Opiekun Ucznia w Internecie.

  Lub też:

  • Jeśli w zasobniku (prawy dolny róg ekranu obok daty i czasu) znajduje się ikona Opiekuna (w postaci tarczy szkolnej) należy kliknąć w nią prawym przyciskiem i wybrać opcję: Uruchom Opiekuna.

4. Zalogować się do Opiekuna

Po uruchomieniu programu pojawi się  okienko logowania, w którym należy wybrać użytkownika Nauczyciel i podać hasło dostępu.
 

Standardowe hasło do Opiekuna Ucznia znajduje się w dokumentacji przekazanej wraz z pracownią, oraz również w pisemnej instrukcji rejestracji Opiekuna Ucznia przesłanej wraz z fakturą prolongaty lub też w wiadomości email z SoftStory. W przypadku braku hasła prosimy o kontakt z SoftStory

 

5. Wykonać rejestrację programu.

Po zalogowaniu się do Opiekuna z menu programu należy wybrać opcję: Program -> Rejestracja Programu

a następnie wypełnić formularz, który się pojawi i wcisnąć przycisk rejestruj.
W okienku należy podać nazwę szkoły, swoje imię i nazwisko (opiekuna pracowni), swój adres email lub adres email szkoły.

Wpisać należy również klucz rejestracyjny.

Proces ten przedstawia prezentacja Flash: Jak zarejestrować Opiekuna Ucznia (515 Kb)

 

6. Pobrać aktualizacje (Program -> Sprawdź uaktualnienia)

 

 Ostatnie zmiany dokumentu:  2014/01/17