Ochrona dysku w pracowniach

        W niektórych pracowniach komputery wyposażone są w mechanizm, który przy każdym uruchomieniu komputera przywraca wcześniejszą zawartość dysku twardego. Przykładowo, pliki pozostawione na pulpicie komputera "znikają", po ponownym jego uruchomieniu. Podczas rejestracji, instalacji lub aktualizacji Opiekuna Ucznia należy wyłączyć ochronę dysku, tak aby zmiany na dysku były zachowane jak podczas instalacji programów.

 

Aby określić, który mechanizm ochrony dysku
znajduje się w pracowni -
uruchom program diagnostyczny

 

Pracownie wyposażane są w jedno z trzech rozwiązań:

  1. Fizyczna karta przywracania typu PCI z oprogramowaniem 

  2. Mechanizm iPAT firmy Intel®
    Rozwiązania a i b dotyczą pracowni przekazanych w 2007 i 2008 roku.

  3. Oprogramowanie Windows Disk Protection firmy Microsoft® 
    Dotyczy pracowni przekazanych w 2005 roku - głownie pracowni ICIM

Aby wyłączyć ochronę dysku i przeprowadzić czynności administracyjne należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi poniżej w zależności od rozwiązania które zostało wykorzystane w Państwa pracowni.

 

Instrukcja dotyczy pracowni ICIM przekazanych w 2007 i 2008 roku.
Natychmiast po włączeniu komputera guzikiem,  należy cyklicznie naciskać klawisz 8 (jak na rysunku pkt. 1), aż pojawi się pytanie o hasło karty przywracania.
Uwaga: Jeśli pytanie o hasło karty przywracania nie pojawi się a Windows uruchomi się jak zwykle, przejdź do punktu b poniżej, bo prawdopodobnie w komputerze nie ma karty przywracania.

Standardowe hasło karty przywracania znajduje się w dokumentacji przekazanej wraz z pracownią, oraz również w pisemnej instrukcji rejestracji Opiekuna Ucznia przesłanej wraz z fakturą prolongaty lub też w wiadomości email z SoftStory. W przypadku braku hasła prosimy o kontakt z SoftStory
Po wpisaniu hasła pojawi się menu karty przywracania (pkt 2 na rysunku), które szybko zniknie. Aby je zatrzymać należy nacisnąć spację. Teraz można wyłączyć ochronę dysku naciskając klawisz Esc (tryb otwarty, administratora) - pkt 3 na rysunku poniżej.
 


 

 

Instrukcja dotyczy pracowni przekazanych w 2007 i 2008 roku.
Jeśli w pracowni działa Intel PAT to po rejestracji Opiekuna należy zapisać zmiany na dysku.

Należy zalogować się jako bibliotekarz, instalator operator lub administrator kliknąć przycisk menu Start -> Uruchom i wpisać:
 

c:\Program Files\Intel\IntelPATClient3\Core\SysTray.exe

 

Uwaga: w pracowniach z 2008 roku należy zalogować się do Windows jako operator.
 

 

 

 

 


 

Uwaga: Jeśli pojawi się błąd systemu Windows, jak poniżej to oznacza, że na komputerze nie jest zainstalowany system Intel PAT. W takim wypadku należy ustalić czy w o ogóle na komputerze, zainstalowany jest system ochrony dysku. 
 

 

 

Po uruchomieniu programu Systray.exe z pakietu Intel PAT pojawi się nowa ikona w zasobniku po prawej strony ekranu.
 

 

 

 

 

 Klikając prawym przyciskiem można rozwinąć menu a następnie wybrać opcję Polecenia

 

 

Pojawi się zapytanie o hasło standardowe.

Standardowe hasło do Intel PAT znajduje się w dokumentacji przekazanej wraz z pracownią, oraz również w pisemnej instrukcji rejestracji Opiekuna Ucznia przesłanej wraz z fakturą prolongaty lub też w wiadomości email z SoftStory. W przypadku braku hasła prosimy o kontakt z SoftStory


 

 

Po wprowadzeniu hasła pojawi się menu wyboru polecenia w którym należy wybrać opcję zapisz dane
 

 

 

Po kliknięciu przycisku dalej, proszę odznaczyć opcję Uruchom ponownie komputer i kliknąć przycisk zakończ

 

 

 

Instrukcja dotyczy pracowni ICIM przekazanych w 2005 roku.
 

Jeśli na komputerze zainstalowany jest program Windows Disk Protection to należy otworzyć program Windows Disk Protection, a następnie w oknie  Restart option należy wybrać Save changes with next restart i kliknąć OK.


 

 

 

 

 

 

Alternatywnie można też kliknąć przycisk Menu Start i w polu Uruchom wkleić:

 

"c:\Program Files\Microsoft Shared Computer Toolkit\scripts\DiskProtect.wsf" /Save


 

 

 

 

 

Ostatnie zmiany dokumentu:  2009/05/14